StrefaKierowcy.pl -
ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, woj. małopolskie,
tel: (12) 346 346 2, info@strefakierowcy.pl
Rejestracja
Koszyk
0 szt., 0,00 PLN
Wyposażamy twój pojazd i Ciebie w podróży
od 2008 roku
Tysiące produktów, najlepsze marki, rewelacyjne ceny

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy StrefaKierowcy.pl prowadzony jest przez firmę StrefaKierowcy.pl Tomasz Wincenciak z siedzibą przy ulicy Gersona 28 w Krakowie, posługującą się numerami NIP: 6811939607, REGON: 120756357. Działalność ta została wpisana do prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 9398/08.
2. Zawartość stron internetowych sklepu StrefaKierowcy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II.Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu StrefaKierowcy.pl.
2. Sklep StrefaKierowcy.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych produktów są w danej chwili niedostępne, zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Kupującego wszelkimi dostępnymi środkami o zaistniałej sytuacji.
3. Wszystkie produkty oferowane przez sklep StrefaKierowcy.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją.
4. Dokładamy wszelkich starań aby przedstawione przez nas opisy i zdjęcia produktów były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów. Te nie mogą być jednak podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (12) 274-00-38.

III. Składanie, potwierdzanie i weryfikacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sklep StrefaKierowcy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń (np. wynikających z czynności administracyjnych/konserwacyjnych) w korzystaniu ze sklepu.

2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego StrefaKierowcy.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane na stronie ceny nie obejmują kosztów przesyłki, koszty te określa osobny cennik dostępny na stronie informacyjnej
3. Serwis StrefaKierowcy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji (przez zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie posiadające status 'W trakcie realizacji').
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu StefaKierowcy.pl.

5. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. dane kontaktowe, adresowe oraz do faktury
b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
c. rodzaj transportu i sposób płatności

Użytkownik podaje powyższe dane podczas składania zamówienia na stronie sklepu StrefaKierowcy.pl. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
6. Sklep StrefaKierowcy.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
7. Firma StrefaKierowcy.pl Tomasz Wincenciak nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania zamówień, których niedopełnienie wynikało z błędnych danych podanych w formularzu zamówienia.

IV. Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), z góry (przelewem na konto sklepu StrefaKierowcy.pl) lub przy odbiorze osobistym. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności znajdują się na stronie informacyjnej.
2. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Dokonując zakupu dzięki serwisowi StrefaKierowcy.pl nabywca akceptuje wystawianie faktury przez firmę StrefaKierowcy.pl Tomasz Wincenciak bez podpisu kupującego

V. Czas realizacji zamówienia

1. Dokładamy wszelkich starań by otrzymywali Państwo zamówiony produkt w możliwie najszybszym terminie. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do nabywcy) wynosi 14 dni roboczych, przy czym z reguły okres ten nie przekracza od 1 od 3 dni roboczych, liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia. Dzień roboczy to każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz wszystkich świąt.
2. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekracza 3 dni robocze, sklep StrefaKierowcy.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Jeśli klient zdecyduje się na wysyłkę towaru za pobraniem, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przedpłaty na konto, czas realizacji liczony jest od momentu odnotowania środków na koncie sklepu StrefaKierowcy.pl.
4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep StrefaKierowcy.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

VI. Dostawa produktu

1. Dostawa produktu realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej lub – na wyraźne życzenie nabywcy - Poczty Polskiej. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Przesyłki dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Cennik wysyłki dostępny jest na stronie informacyjnej.

Na stronie pomocy możesz także uzupełnić swoją wiedzę na temat wysyłek.

VII. Reklamacje, gwarancje

1. Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji, uszkodzenia przesyłki etc. jest wypełnienie formularza reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki. Odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier. W przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania takiego zdarzenia poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i kontaktu telefonicznego z pracownikiem sklepu pod numerem telefonu: (12) 274-00-38 lub (12) 346 346 2, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki, celem wyjaśnienia sprawy.

UWAGA! Każda przesyłka wysyłana przez sklep StrefaKierowcy.pl jest odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. Jeśli karton lub inne opakowanie w którym wysyłana jest przesyłka jest w jakikolwiek sposób uszkodzone należy bezwzględnie sprawdzić stan towaru podczas odbioru przesyłki i w razie nieprawidłowości spisać protokół szkodowy w obecności kuriera.

UWAGA! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wykonana wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

Na stronie informacyjnej możesz uzupełnić swoją wiedzę na temat wysyłek.

3. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta z wykazem aktualnych serwisów danej marki na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej. W przypadku, kiedy odebrany towar nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamacje u sprzedawcy lub nawiązać kontakt bezpośrednio z serwisem producenta. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta. Jeśli do urządzenia nie została doręczona karta gwarancyjna, w celu zgłoszenia reklamacji towar należy dostarczyć do miejsca zakupu.
4. Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych Kupującego z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności sprzedawcy w ramach rękojmi jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta. Wymiany towaru na nowy lub zwrotu środków dokonuje się na podstawie oświadczenia wydawanego przez autoryzowany serwis lub serwis importera.
5. Nie podlega reklamacji lub wymianie towar, gdy autoryzowany serwis stwierdzi, iż zgłoszona usterka powstała w wyniku niewłaściwego zamontowania, uruchomienia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub z instrukcją obsługi.
6. Jeśli klient decyduje się na pośrednictwo sklepu StrefaKierowcy.pl w procedurze reklamacyjnej, koszty wysyłki towaru pokrywa klient. Jeżeli reklamacja zostaje uznana za zasadną, sklep StrefaKierowcy.pl pokrywa koszty przesyłki towaru do klienta. Jeśli serwis nie stwierdzi w przesłanym do sklepu StrefaKierowcy.pl sprzęcie żadnych usterek oraz wad, koszt wysyłki pokrywa Klient.

VIII. Zwroty towarów, konsumenci

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: StrefaKierowcy.pl, ul. Gersona 28, 30-818 Kraków lub na adres e-mail: info@strefakierowcy.pl.
2. Pełny zwrot środków, wraz z kosztami dostawy towaru do klienta jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, pozostaje w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Jeżeli rzecz nie spełnia wymagań konsumenta, ten nie może używać jej dowolnie. Jeśli takowa sytuacja ma miejsce a konsument wyraża chęć odstąpienia od umowy od umowy, to sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru wynikającym z jego używania przez konsumenta. Zwracany towar należy odesłać razem z paragonem oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta..
3. Gdyby zdecydowali się Państwo na zwrot zakupionego towaru, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego i o kontakt telefoniczny na numer (12) 274-00-38 lub (12) 346 346 2, lub mailowy na adres: info@strefakierowcy.pl - w tym miejscu otrzymają Państwo odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące procedury zwrotu.

VIII. Zwroty towarów, firmy

1. W przypadku zakupów dokonanych na firmę istnieje możliwość zwrotu towaru po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł netto od każdej sztuki zwracanego towaru. Zwrot w przypadku zakupu na firmę jest możliwy po wcześniejszym zaakceptowaniu go przez obsługę sklepu.
2. Pełny zwrot środków za zwracany towar, jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, pozostaje w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
3. W przypadku, gdy nabywca zdecyduje się na zwrot towaru musi odesłać go do sklepu StrefaKierowcy.pl na własny koszt, wraz z wypełnionym formularzem.
4. Po zweryfikowaniu towaru pod kątem spełnienia wymogów wymienionych w punkcie 2, wystawiana jest faktura korygująca. Po odesłaniu przez nabywcę podpisanej (wraz z datą) przez osobę do tego upoważnioną kopii faktury korygującej, firma StrefaKierowcy.pl zleca przelew na wartość korekty na wskazany przez nabywcę numer rachunku bankowego.

IX.Postanowienia końcowe
1. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego StrefaKierowcy.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę StrefaKierowcy.pl Tomasz Wincenciak danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami.
3. Do czasu zapłaty przez Kupującego całej należności za zamówiony towar, stanowi on (towar) własność firmy StrefaKierowcy.pl Tomasz Wincenciak.zgodnie z art. 589 kodeksu cywilnego.
4. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

X.Program "Zaufane Opinie" Ceneo.pl
1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ceneo sp. z o.o.. z siedzibą we Wrcoławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep StrefaKierowcy.pl oraz Ceneo sp. z o.o., swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie StrefaKierowcy.pl oraz, w przypadku skorzystania z opcji "Kup na Ceneo" potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (dane osobowe klientów sklepu StrefaKierowcy.pl są przetwarzane przez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
2. Dane klientów nie są udostępniane żadnym podmiotom, poza wymienionym w punkcie 1, nie są także wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych.


Mann W914/28
Filtr oleju renomowanej niemieckiej firmy Mann.

(zdjęcie produktu jest poglądowe, przy doborze filtra należy kierować się katalogiem do którego link można odnaleźć poniżej)
Romer KidFix Sict, kolor Black Thunder (Trend Line)
Side Impact Cushion Technology (SICT) składa się z napełnionych powietrzem poduszek kontrolujących energię, która redukuje dziecku znajdującemu się w foteliku energię powstającą na skutek uderzenia bocznego o ponad 25%*. Bezpieczny i wygodny KIDFIX SICT dla starszych dzieci z systemem ISOFIT lączy fotelik z punktami mocowania ISOFIX w pojeździe i zapewnia jeszcze większa ochronę. Następnie dziecko przypina się w foteliku przy pomocy trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. Fotelik można stosowac również bez elementów zatrzaskowych ISOFIT tylko za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa.

Produkty firmy Romer oferowane przez nasz sklep pochodzą od oficjalnego przedstawiciela tej firmy na Polskę i objęte są gwarancją realizowaną na terenie naszego kraju. Na potwierdzenie tego faktu każdy fotelik posiada specjalny hologram, dzięki któremu klient zyskuje dodatkowe przywileje.

AKCJA HOLOGRAM!

Każdy klient, który począwszy od dnia 13.10.2011 r zakupi w naszym sklepie fotelik marki Romer, zyska prawo do bezpłatnego przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy (łącznie będzie to więc aż 30!).

Klient może także zdecydować się na przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy, jednak taka usługa podlega już dodatkowej opłacie (50 zł brutto).

W celu przedłużenia gwarancji należy udać się na stronę internetową www.britax-roemer.com.pl i wypełnić formularz.

Od klientów wymagane jest aby podali następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • e-mail
  • wybór rodzaju przedłużenia gwarancji (bezpłatna o 6, lub płatna o 12)
  • numer seryjny fotelika
  • numer seryjny hologramu

Warunkiem uzyskania dodatkowego okresu gwarancji jest rejestracja fotela w okresie 90 dni od daty zakupu (wiążąca jest data paragonu/faktury).
Szukaj